RSS články | RSS komentáře |

Levnější palivo do auta ?

lpg je zkratka pro Liquefied Petroleum Gas. V překladu to znamená zkapalněný ropný plyn. LPG vzniká při úpravě ropy a zemního plynu. Jeho laický název, který je zažitý je propan – butan. LPG může být někdy označováno i jako CNG. LPG je výhodný také z hlediska ekologie, protože je méně škodlivý pro životní prostředí a méně poškozuje a namáhá motor.  Montáž LPG do auta je velmi dobrou investicí. LPG je na čerpacích stanicích totiž mnohem levnější. Je však nutné nejprve do přestavby investovat. Přestavbu LPG si nechejte provézt pouze v kvalitním servise.

Montáž může probíhat pouze díky homologovaným dílům ministerstva dopravy. Pokud si necháte nainstalovat nekvalitní díly, je zde zvýšené riziko nehody či poškození. LPG je médium, které se do auta přenáší pod tlakem. Je tedy velmi důležité, abyste dobře upevnili napouštěcí pistoli. Samozřejmě při tankování Vám trochu plynu unikne do okolí, což je 1,5 centimetru kubického. Jde o množství, které uniká díky technologické nedokonalosti přepouštěcího systému.

LPG může mít také různou kvalitu. Pokud budete mít podezření na nesplňování norem, pak se obraťte na Českou obchodní inspekci, která vše prověří. Sídlo jednotlivých LPG stanic najdete na internetu. V dnešní době můžete LPG tankovat asi na pěti stech čerpacích stanicích v České republice.

Comments are closed.